Kompostowanie

Kompostowanie to proces rozkładu organicznych resztek i odpadów, który prowadzi do powstania kompostu – bogatego